top of page

2021 - kr 7.000,- til HLR-dukker

Våren 2021 mottok speidergruppa et tilskudd for å kunne kjøpe inn et sett med HLR-dukker. Det ble kjøpt inn et Family-set som består av 3 HLR-dukker i baby, barn og voksenutgave.

2019 - Kr 10.000,- til Venorgamme

Bodinspeiderne fikk i begynnelsen av februar 2019 et gavetilskudd på kr 10.000 fra Polarkraftfondet. Vi søkte om tilskudd til en ny Venor gamme som nå er satt i bestilling. Vi takker Polarkraft for et flott og viktig tilskudd.

2018 - Kr 20.000,- i sponsorstøtte

Den 16.november 2018 mottok Bodinspeiderne sponsorstøtte fra Salten Kraftsamband. Midlene er øremerket vedlikehold av speidergruppas 3 påhengsmotorer som brukes til våre sikkerhetsbåter.

2018 - Kr 30.000,- til beredskapsbåt

I april 2018 mottok vi 30.000 kroner til innkjøp av en ny sikkerhetsbåt, nærmere bestemt en liten RIB. Båten har en 20-hesters motor og står på egen båthenger.

2017 - kr 30.000 til henger og årer

I desember 2017 mottok vi 30.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen som var øremerket en ny kajakkhenger samt padlevester.

2016 - kr 100.000,- til kajakke

I oktober 2016 mottok speidergruppa 100.000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norges gavefond. Det gjorde oss i stand til å kjøpe inn 12 nye barnekajakker.

2016 - Kr 8.000,- til pontonger

I april 2016 mottok speidergruppa 8.000 kroner fra Skandiabanken til innkjøp av 2 sett med pontonger til 2 av våre Linder-kanoer. Vi er dermed i stand til å gi nye brukergrupper gleden av å kunne padle trygt og sikkert.

2015 - Sponsing av skaphenger

Våren 2015 kjøpte speidergruppa inn en ny skaphenger og dette var mulig ved at flere sponsorer bidro med reklame på hengerne. Vi takker spesielt Intersport Bodø og Toyota Nordvik som henholdsvis hovedsponsor og leverandør av hengeren for viktige bidrag.

2014 - Kr 10.000,- til sikkerhetsutstyr

Den 8.desember 2014 fikk gruppa 10.000 kroner for innkjøp av targa (for lanterneføring) og hånd-list til gruppas pioner Multi.

2014 - kr 75.000,- til kajakker

I august 2014 mottok speidergruppa 75.000 kroner i stønad fra Marine Harvest til innkjøp av en kajakkhenger med 8 Hasle kajakker.

2013 - Kr 30.000,- til masterseil

I oktober mottok vi 30.000 kroner i støtte til innkjøp av et Masterseil fra Cava. Vi har nå mottatt seilet som har en diameter på 10 meter.

2013 - Kr 7.000,- til redningsvester

I oktober 2013 mottok speidergruppa kroner 7.000,- til innkjøp av redningsvester. Dermed har speidergruppa også vester til personer som ikke er svømmedyktige

2013 - Kr 20.000,- til flytebrygge

I august 2013 mottok speidergruppa 20.000 kroner til flytebrygge. Tilskuddet medførte at gruppa kunne bygge en flytebrygge på 6,00 x 2,40 + landgang.

2013 - Kr 10.000,- til padlevester

I juli 2013 mottok speidergruppa 10.000 kroner fra KLPs sponsorfond til innkjøp av nye flytevester til gruppas kanopadling. Dette gjorde gruppa i stand til å kjøpe inn 48 flytevester av merket Baltic.

2011 - Kr 60.000,- til seiljoller

I november 2011 mottok speidergruppa 60.000 kroner til innkjøp av 3 seiljoller fra Ecbos legater. Seilbåtene ble bestilt i desember 2011 for levering våren 2012 og gruppa har dermed en seiljolleflåte på 6 A-joller og er godt utrustet til å drive godt sjøspeiderarbeid.

Sponsorer til skap2009 - Kr 50.000,- til seiljollerhenger

I desember 2009 mottok speidergruppa 50.000,- i tilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norges gavefond til innkjøp av A-joller. Seiljollene ble levert til speidergruppa på forvinteren 2010.

2009 - Kr 50.000,- til seiljoller

I desember 2009 mottok speidergruppa 50.000,- i tilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norges gavefond til innkjøp av A-joller. Seiljollene ble levert til speidergruppa på forvinteren 2010.

2009 - Kr 7.000,- til HLR-dukker

Den 16.november 2009 mottok speidergruppa 7.000,- i tilskudd fra IF skadeforsikring. Tilskuddet ble brukt til å kjøpe inn 4 stk "Little Ann" HLR-dukker til bruk for opplæring i livredning.

2009 - Kr 50.000,- til kanoer

I juli 2009 mottok speidergruppa 50.000,- i tilskudd fra Eckbos Legater. Dette beløpet ble brukt som Hovedfinansiering for innkjøp av en Kanohenger med 8 Hasle-kanoer, 16 flytevester og 16 padleårer.

2009 - Kr 20.000,- til seiljolle

I slutten av mai 2009 ble vi tildelt 20.000,- i tilskudd til innkjøp av 1 stk A-jolle. Dette la grunnlaget for å kjøpe den første A-jollen til gruppa.

2009 - Kr 10.000,- til padleårer og vester

I januar 2009 mottok speidergruppa 10.000,- fra A-fondet (Aftenposten) for å fornye/utbedre gruppas flyte-vester og padleårer.

Dette gav oss muligheten til å kjøpe inn 22 flytevester av modellen Launch fra Helly Hansen samt 12 padleårer til kanoene våre.

2008 - Kr 40.000,- til beredskapsbåt

Våren 2008 mottok speidergruppa 40.000,- i tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen for å kjøpe inn beredskapsbåt til speidergruppas sjøaktiviteter. Tilskuddet gjorde det mulig å kjøpe inn båt, motor og henger.

2006 - kr 10.000 til årer og flytevester

I 2006 mottok speidergruppa vår 10.000,- i tilskudd fra DnB NOR finans. Dette muliggjorde innkjøp av 24 flytevester av modellen Rider fra Helly Hansen samt 18 padleårer til kanoene våre.

bottom of page