BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

Fra femte trinn begynner man i Vandrerne. Turene blir tøffere og opplevelsene står i kø. Vandrerne er på mellom 2 og 4 turer i halvåret og turene strekker seg fra overnattingstur under en plastpresenning til gammetur i minus 20 grader på vinteren.


Vandrere på barneskoletrinnet har blått skjerf og vandrerne på ungdomsskoletrinnet har grønt skjerf. Vandrerne har et gradsprogram og over 70 aktivitetsmerker å velge mellom.

Vandrerprogrammet

Når speiderne blir vandrere endrer strukturen på programmet seg en hel del. Det er i vandreralderen speiderne drar på turer alene med patruljen og det stilles nå krav til at speiderne kan ting som kreves for å lede seg selv og en patrulje. Vandrerne har et gradsprogram delt opp i fire deler som de følger. For å fullføre en grad skal vandreren ha vært gjennom praktiske krav knyttet til temaer innenfor våre fem verdier. Kravene kan gjennomføres felles i patruljen slik at de eldre som har en høyere gra kan instruerer og lære de yngre hvordan ting gjøres.

Vandrerne har også aktivitetsmerker og her finnes det også ekspertmerker for de som er spesielt interesserte. En del av aktivitetsmerkene er med i gradsprogrammet men man kan også ta alle aktivitetsmerker utenfor gradsprogrammet.  

Programhefte vandrere, er et hjelpemiddel for vandrerledere. I heftet finnes et oversikt over vandrerprogrammet med speiderstigen, gradsprogram og aktivitetsmerker.