BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

GRUPPAS 16 HENGERE

HVILKEN TILHENGER KAN JEG KJØRE?

REGLER FOR TREKKING AV HENGER
 • 1) Med alle bilførerkort kan du trekke en henger opp til 750 kilo (vekt av henger og last).
 •   
 • 2) Skal du trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo, må du ha tilhenger førerkort – E.
 •   
 • 3) Eneste unntak er campingregelen for de med klasse B: Vilkåret er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride bilens egenvekt med fører (75 kg), og at tilhengerens tillatte totalvekt og bilens tillatte totalvekt samlet ikke må overstige 3500 kg.
 • Den laveste vekten etter utregingen av de to vilkårene, tilsvarer høyest tillatt totalvekt for tilhengeren.
 • 4) Du må alltid sjekke i bilens vognkort: Tillatt hengervekt, vil si maksimal aktuell totalvekt for tilhengern. Den er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har.
 • Bilens tillatte vogntogvekt, er summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.
 • * Tillatt totalvekt betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for, ifølge vognkortet.
 • * Aktuell totalvekt er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket.
 • * Bilens egenvekt med fører er den vekten bilen veier uten last pluss en teoretisk gjennomsnittsvekt på 75 kg for fører. Du finner bilens egenvekt med fører i vognkortet.
 • EKSEMPEL
 • Du har bare klasse B og ønsker å finne ut hvilke tilhengere du kan trekke.
 • I bilens vognkort finner du at bilens egenvekt med fører er 1225 kg, tillatt totalvekt: 1730 kg, tillatt hengervekt: 1000 kg og tillatt vogntogvekt: 2710 kg.
 • Tilhengerens tillatt totalvekt må ikke være over ENTEN 1225 kg (egenvekt med fører) ELLER 1770 kilo (3500 minus 1730 er lik). Den laveste vekten – i dette tilfellet 1225 kg – er den som setter grensen.
 • Tilhengeren med last må ikke overstige 1000 kg (tillatt hengervekt).
 • Fulllastet bil kan veie 1730 kg og fulllastet henger 1000 kg, til sammen 2730 kg.
 • Siden tillatt vogntogvekt (i dette eksempelet, står i vognkortet) er 2710 kg, er det 20 kg last som må fjernes fra bil og/eller henger før trekking.
 • Derfor: Hengerens tillatte totalvekt må ikke være over 1225 kg, og hengerens egenvekt eller hengeren med last må ikke overstige 1000 kg.
 • Person med klasse BE slipper å beregne hengerens tillatte totalvekt.
 • Det er nok å sjekke bilens tekniske begrensninger i form av maksimal aktuell hengervekt (hvor mye tilhengeren med last kan veie) og maksimal aktuelle vogntogvekt (hvor mye bilen med last og tilhengeren med last kan veie til sammen).
 • Ved utgangen av 2009 var det registrert 1.677.510 førerkort klasse B i Norge og 1.327.673 i klasse BE. (Kilde: Vegdirektoratet