BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

Speiderskjerf

Dette får alle speiderne når man blir tatt opp som speidere. Det betyr at man ikke behøver å kjøpe dette fra www.speiderbutikken.no selv om man f.eks. bestiller speiderskjorte. Skjerfet får man på gruppeturen som bruker å være i månedsskiftet november/desember hvert år.

Speiderskjorte

Det er ingen krav om å ha speiderskjorte, men vi ser at mange kjøper dette når man har vært med en stund. Speiderskjorte bestiller man fra www.speiderbutikken.no. Det er viktig at man ikke forveksler denne butikken med www.speider-sport.no. Gjør man det, så får man feil speiderskjorte!

Speidermerker

Når man har kjøpt speiderskjorte, vil det ikke være nødvendig å bestille merkene til skjorten. Dette har speidergruppa vår på lager og man får de merkene som skal være på skjorta, gratis av gruppa. Dette er kretsmerke, verdensspeider-merke og gruppebånd. 


Bare send en SMS til 97639765 når man har kjøpt skjorte, så tar vi merkene med på det første påfølgende speidermøtet.

Leirbålskappe

Når man skal på speiderleir, er det kjekt med leirbålskappe. Denne bruker man på ettermiddagene når det er leirbål samt på gruppeturer og alle speidergruppene har sine egne farger og særpreg på kappen. I tillegg er det her man syr fast alle speidermerkene som man samler seg og til slutt blir kappen en skikkelig «logg» over speiderperioden. I Bodinspeiderne har vi på lager alt nødvendig utstyr som trengs til kappene og videreselger dette til en sponset pris.

Vi har høsten 2017 kjøpt inn nytt stoff, merker filt, bokstaver og kantbånd og dette koster rundt 650 kroner pr. kappe i innkjøp. Speidergruppa sponser hver kappe med 200 kroner, slik at prisen for kappen med det utstyret som trengs, blir 450 kroner. Nå er det slik at man må sy kappen selv. Våren 2018 vil vi, tradisjonen tro, igjen ha symøter hvor man kan komme og være med sammen med andre speiderforeldre som skal sy leirbålskappe. Her vil det også være speiderledere som kan bistå med syfaglige tips og råd. Info om dette kommer på www.bodinspeiderne.com.

Hvor skal merkene stå?

Har man kjøpt merker, så må man frem med symaskinen. For å vite hvor merkene skal stå, kan du trykke på illustrasjonen nedenfor:  

Kontingenten er 2-delt og består av en gruppekontingent og en forbundskontingent og disse betales på litt ulike tidspunkt. Vi skal her prøve å klargjøre hvordan kontingenten funger.


Det året man starter som speider, vil man totalt ha tre innbetalinger frem til sommeren 2019. Høsten 2018 betaler man gruppekontingent for høst 2018 og vår 2018 (1.050 kroner) samt halv forbundskontingent for høst 2018 (ca 225 kroner). Våren 2018 betaler man forbundskontingent for hele 2019 (ca 450 kroner).


De speiderne som også var med i forrige sesong, har allerede betalt forbundskontingent for hele 2018 (den betalte man våren 2018) og dermed er det bare gruppekontingent som betales høsten 2017 og deretter forbunds-kontingent våren 2018. 

Gruppekontingent

Gruppekontingenten betales 1 gang i året og dette gjøres innen 15.november hvert år. Denne kontingenten går til drift av gruppa, møteutgifter (mat, materiell etc), utgifter til SMS-systemet etc. Gruppekontingenten gjelder som sagt for tidsrommet høst 2017 og vår 2018. Hvis man starter etter nyttår, betales det kroner 600 for vårsesongen, 


Kontingenten er på 1.050 kroner for over-nevnte periode for 1 speider og 1.700,- hvis man er 2 speidere i familien. Hvis man er 3 speidere i familien, er gruppekontingenten på kroner 2.300,-

Det er 2 måter å betale gruppekontingenten: 

Vipps: 

Gå på Vipps, trykk på den blå knappen "Kjøp og betal" og sett inn tallet 11083. Scroll deg litt nedover listen til du kommer til Bodinspeiderne. Gå på «Meny» og velg deretter medlemskontingent gruppe. Her kan du velge kontingenten og evt. søskenmoderasjoner. Husk å skrive navnet på medlemmet og enheten.

Til konto:

Det andre alternativet er å betale til konto: Gruppas kontonummer er 1503.46.82930. Husk å skrive navnet på medlemmet og enheten

Forbundskontingent

Gruppekontingenten var i 2018 på ca 450 kroner og vil kun justeres etter konsumprisindeksen i 2019. Denne kontingenten dekker forsikring på alle speideraktiviteter, speiderblad samt programtilbud som speidergruppa mottar fra forbundet.


Forbundskontingenten kommer enten på mail eller som brev og den betaler man som en vanlig regning.

Salg av toalettpapir      og tørkepapir

Det er vanskelig å komme utenom de kjære sekkene med toalettpapir og tørkepapir. Selvfølgelig har også Bodinspeiderne et fullt lager med slike sekker. 


Det er derimot ikke noe forventning om at man må selge et visst antall sekker. Vi gjør det slik at når man selger en sekk, så går et beløp av overskuddet inn på en medlemskonto slik at man kan spare opp til f.eks. speiderleirer o.l.

Vi har sekker med toalettpapir som vi selger for 350 kroner og sekker med tørkepapir som vi selger for 300 kroner. For hver sekk med toalettpapir man selger, går det 85 kroner inn på medlemskontoen. For hver sekk med tørkepapir, går det 65 kroner inn på kontoen. 


Det er laget egne retningslinjer for dette, de finner man under «medlemskonto» i venstre kolonne på hjemmesiden. Pengene på kontoen kan kun brukes til å trekke fra på aktiviteter/leirer. Hvis man slutter, nullstilles kontoen og pengene tilfaller speidergruppa.


Vi har 2 lager med sekker, både på Kirkely og hos Vidar. Man kan enten få med seg sekker i forbindelse med et speidermøte, eller kontakte Vidar på 97639765, så kan jeg levere ut sekker hjemmefra, eller sette frem på trappa mi, så kan man plukke dem opp etter avtale.


Det blir fort penger av sekkesalg. Sommeren 2017 var det landsleir i Bodø. Deltageravgiften var 2.600 kroner. Speidergruppa subsidierte alle leirdeltagerne med 600 kroner slik at restbeløpet ble 2.000 kroner. Hvis man i løpet av året på forhånd hadde solgt 8 sekker toalettpapir og 5 sekker tørkepapir, hadde man redusert leirkontingenten med 1.005 kroner og dermed kun hatt en egenandel for leiren på 995 kroner.

Dugnader

Vanligvis har Bodinspeiderne en fast dugnad i mars/april hvert år. Denne dugnaden går ut på å være brann-/ordensvakt på fylkesfinalen i Ungdommens kulturmønstring. 


I 2018 er denne finalen, som et prøveprosjekt, lagt utenom Bodø og det vil derfor ikke bli en slik dugnad før i 2019. 

Grasrotandelen

Vi er også mottakere av grasrotandelen. Hvis dere nå tar opp mobilen deres (hvis dere har tippekort hos Norsk Tipping) og skriver grasrotandelen 890401872 og sender denne til 2020, så vil speidergruppa være mottakere av din grasrotandel. Hvis dere i samme slengen ringer Tante Berit, Fetter Klaus og naboen og ber om at de også sender samme meldingen, så vil det rett og slett bare være supert 😊.

Som medlem i Bodinspeiderne er man forsikret. Norges KFUK-KFUM-speidere har for-sikringsavtale gjennom KNIF (Kristen Norges InnkjøpsFellesskap). Forsikringene gjelder for-trinnsvis medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere. Forsikringen gjelder kun betalende medlemmer hos Norges KFUK-KFUM-speidere. Det er derfor viktig at man også i prøveperioden melder inn i gruppa  slik at vi får registrert de opplysningene som vi trenger for å legge speideren inn i forbundets medlems-database. 
Forbundets forsikringer dekker i dag ikke skade på speidernes eller ledernes personlige ustyr. For å dekke dette ved leirer og turer bør man tegne en egen reiseforsikring for hver enkelt deltaker. Dette kan også være dekket gjennom familiens hjemforsikring (innboforsikring).