BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP 

Her kan du registrere nye medlemmer høsten 2018/våren 2019. Fyll ut skjemaet i venstre kolonne Hvis du har noen spørsmål så kan disse rettes til gruppeleder Vidar Berg på mail: vid-ber@online.no.