BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

OPPDAGERNE I BODINSPEIDERNE

Oppdagerne i Bodinspeiderne er for jenter og gutter i 1. og 2.trinn og har ukentlige møter samt en overnattingstur i halvåret. Møtene foregår vanligvis på uteområdet rundt Kirkely v/Bodin Kirke og varer fra kl 1800 til kl 1900. Oppdagerne har gult skjerf. Oppdagerprogrammet har seks semestermerker og over 50 aktivitetsmerker å velge mellom.


Oppdagerprogrammet

Oppdagerprogrammet er for mange det første møtet med speiding. Programmet er derfor veldig grunnleggende. Aktiviteten er konkret og barna skal se resultater raskt. Oppdagerne har seks semestermerker, tre som passer godt å ta på høsten og tre som er bedre å ta på våren. Semestermerkene skal forme en ramme for semestret og gi lederne ideer for møter og turer. Hvert semestermerke har to obligatoriske aktivitetsmerker som oppdageren må ta for å få semestermerket. Som støtte finnes flere møteforslag for hvert semester og eksempel på en semesterplan. Oppdagerne kan også ta flere aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene. Aktivitetsmerkene for oppdagere er korte og konkrete. Målet er at det skal være mulig å ta et aktivitetsmerke i løpet av et møte, slik at oppdagerens nysgjerrighet og fokus holdes oppe.

Oppdageren skal gjennom programmet få et første møte med de basiskunnskaper en trenger i speideren. Det stilles ikke store krav om at man må kunne beherske alt, men man skal ha opplevd og erfart ting og fått en kjennskap til det.

Programhefte oppdagere, er et hjelpemiddel for oppdagerledere. I heftet finnes et oversikt over oppdagerprogrammet med speiderstigen, semestermerkene og aktivitetsmerker. Trykk på bildet til venstre for å laste ned programheftet.