BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

LEDERNE I GRUPPA

Gruppeleder

Vidar Berg

T: 976 39765

M: vid-ber@online.no

Vidar har vært med i gruppa siden 1982 og bistår de enhetene som har behov for ekstra ledere i tillegg til å stå for den administrative driften av gruppa. 

Enhetsleder

Marianne B. Karlsen

T: 918 29563

M: 

Marianne Karlsen har lang fartstid som speider, både i Bergen og på Lillehammer, før hun kom til Bodin-speiderne for noen år siden. 

Enhetsleder 

Tiril Sørensen

T: 905 99635

M:

Tiril har vokst opp i gruppa som lederbarn og deretter speider. Er i dag leder for stifinnerne samt medleder for Roverlaget i byen.  En av gruppas fire kajakk-instruktører.

Ressursleder

Arnt Sørensen

T: 943 67379

M:

Arnt startet opp som speider- leder  i 1982 og er gruppas "allroundere" og som har kontroll på utsytyr i tillegg til å ha møter ved behov. I tillegg har han en stri tørn med å holde Vidar i ørene. En av gruppas fire kajakk-instruktører.

Enhetsleder

Fredrik Eilertsen

T: 904 08316

M:

Vesterålens store sønn, med fartstid fra speidegruppa i Øksnes. Er leder i vandrerenheten samt Rover-laget i Bodø.  En av gruppas fire kajakkinstruktører.

Enhetsleder

Ylva Sørensen

T: 468 17670

M:

Ylva har vokst opp i gruppa som lederbarn og deretter speider. Er i dag med som leder for vandrerne i gruppa vår.

Ressursleder
Seiljoller

Magnus Sørvig

T: 906 29977

M:

Magnus Sørvig vokste opp i en speiderfamilie og ble med som leder i gruppa vår for noen år siden. Hans store lidenskap er seiling og i Bodinspeiderne er han vår ressursperson i jolleseiling.

   Ressursleder
  

Edel Kristiansen

T: 917 06694

M:

Edel "ho mor" kom med som speiderleder gjennom egne barns speiderdeltagelse. Barna har for lengst flyttet ut, men Edel bidrar fortsatt med sin mangfoldige kompetanse og er ofte med på speiderleirer, turer og speidermøter.

Ressursleder
Kajakk

Robin Stangeland

T: 

M:

Robin var i sin barndom speider i Bodinspeiderne og kom tilbake som ressurs-leder for noen år siden. Han er en av gruppas fire kajakkinstruktører og er utenom det, ofte observert i kajakken.