BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

Kontingenten er 2-delt og består av en gruppekontingent og en forbundskontingent og disse betales på litt ulike tidspunkt. Vi skal her prøve å klargjøre hvordan kontingenten funger.


Det året man starter som speider, vil man totalt ha tre innbetalinger frem til sommeren 2018. Høsten 2017 betaler man gruppekontingent for høst 2017 og vår 2018 (950 kroner) samt halv forbundskontingent for høst 2017 (ca 218 kroner). Våren 2018 betaler man forbundskontingent for hele 2018 (ca 435 kroner).


De speiderne som også var med i forrige sesong, har allerede betalt forbundskontingent for hele 2017 (den betalte man våren 2017) og dermed er det bare gruppekontingent som betales høsten 2017 og deretter forbunds-kontingent våren 2018.


Gruppekontingent

Gruppekontingenten betales 1 gang i året og dette gjøres innen 15.november hvert år. Denne kontingenten går til drift av gruppa, møteutgifter (mat, materiell etc), utgifter til SMS-systemet etc. Gruppekontingenten gjelder som sagt for tidsrommet høst 2017 og vår 2018.


Kontingenten er på 950 kroner for overnevnte periode for 1 speider og 1.700,- hvis man er 2 speidere i familien. Hvis man er 3 speidere i familien, er gruppekontingenten på kroner 2.300,-.


Det er 2 måter å betale gruppekontingenten: 


Vipps: 

Gå på Vipps, trykk «Kjøp noe» og sett inn tallet 11083. Scroll deg litt nedover listen til du kommer til Bodinspeiderne. Gå på «Meny» og velg deretter medlemskontingent gruppe. Her kan du velge kontingenten og evt. søskenmoderasjoner. Husk å skrive navnet på medlemmet og enheten.


Til konto:

Det andre alternativet er å betale til konto: Gruppas kontonummer er 1503.46.82930. Husk å skrive navnet på medlemmet og enheten.


Forbundskontingent

Gruppekontingenten var i 2017 på 435 kroner og vil kun justeres etter konsumprisindeksen i 2018. Denne kontingenten dekker forsikring på alle speideraktiviteter, speiderblad samt programtilbud som speidergruppa mottar fra forbundet.


Forbundskontingenten kommer enten på mail eller som brev og den betaler man som en vanlig regning.