top of page

Jeg ønsker å få mer informasjon om Bodinspeiderne

Hei, hvis du har et barn/ungdom som ønsker å starte i speideren, eller være med på et par møter for å se om speideren kan være noe, så ber vi om at dere sender inn skjemaet under. Da får vi litt mer informasjon i forhold til å gi en god tilbake-melding til dere i forhold til ledig plass etc. 

Navn*

Klassetrinn på barnet/ungdommen

Kjønn

Telefon kontaktperson/foresatt

Email

Melding

contact
bottom of page