BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

Bildet viser 3 av gruppas 4 hengere med kanoer og kajakker. Den fjerde kanohengeren blir levert ca mars 2016. Totalt har gruppa 20 kanoer og 23 kajakker som kan leies ut.