BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

KALENDERSALG 2018

Hvert år utgir KM-speiderne en planleggingskalender som speidergruppene kan selge. Vi har de siste årene valgt å avbestille kalendere, men noen ønsker å selge dem og vi prøver oss derfor på en variant i år. For å gjøre det attraktivt, så beholder speideren hele fortjenesten for salget. 


Speidergruppa betaler 50 kroner inn for kalenderen og utsalgspris er 80 kroner, så det betyr at man sitter igjen med 30 kroner pr. salg og dette beholder speideren i sin helhet, eller dere som familie har en ypperlig ektra julegave til slekta for kun en 50-lapp pr kalender.


Det er frivillig om man vil selge kalendere, men hvis man vil det, så kan man bestille kalendere i venstre spalte, så samler speidergruppa inn bestillingene og bestiller nøyaktig antall. Vi har en avbestillingsfrist (vi har som utgangspunkt fått tildelt 175 kalendere, 3 kalendere pr. speider, men må enten avbestille eller justere tallet innen den 6.oktober), så det betyr at jeg må ha endelig bestilling fra dere innen 4.oktober. 


Dette er en planleggingskalender, det betyr at det er plass til å skrive inn aktiviteter som skjer i familien. 


Utsendelse av kalendere skjer i uke 43, så det betyr at vi mottar kalenderne i månedsskiftet oktober/november og deler dem ut til de som har bestilt på det første speidermøtet etter at vi har mottatt dem. Vi sender da også ut info om betaling på Vipps på 50 kr pr. kalender eller en faktura.