top of page

MEDLEMSKONTINGENTEN HØST 2023/VÅR 2024

Det er klart for medlemskontingent for høsten 2023 og våren 2024. Det er totalt 2 innbetalinger som samlet utgjør medlemskontingenten og vi skal her redegjøre for hvordan dette henger sammen.

Gruppekontingenten: Denne kontingenten kreves inn av speidergruppa direkte og dekker utgifter som gruppa har til rekvisita og utstyr til møter. Denne gjelder for perioden "Høst 2023 og vår 2024" og er på 1.100 kroner.  NB! Det er mulig å bruke det kommunale fritidskortet for å betale denne kontingenten og her kan man få dekt inntil hele beløpet på 1.100 kroner, forutsatt at man ikke har betalt kontingenter til andre lag og foreninger i tillegg. For å kunne betalte kontingenten med Fritidskortet, så må du registrere deg som bruker og det kan du få mer informasjon om ved å følge denne linken:  https://bodo.kommune.no/fritidskortet/brukere-av-fritidskortet/

Hvis man allerede har brukt opp Fritidskortet, så kan man betale direkte inn til speidergruppa ved å bruke giro som er sendt ut via Spond. 

Forbundskontingenten: Denne kontingenten kreves inn av speidergruppa direkte og dekker utgifter som gruppa har til rekvisita og utstyr til møter. Denne gjelder for perioden "Høst 2023 og vår 2024" og er på ca 550 kroner. Forbundskontingenten er, i motsetning til gruppekontingenten, for et kalenderår. Dette har med retningslinjer som nasjonale organisasjoner må forholde seg til i forhold til å få statsstøtte. Det betyr at de som meldte seg inn høsten 2023 vil ha fått en faktura fra forbundet for 1/2 forbundskontingent (ca 265,-) og i løpet av våren kommer det en som gjelder for hele 2024 på ca 530 kroner. 

Gr

bottom of page