BODINSPEIDERNE    

  Tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere 

MEDLEMSKONTO

Oppdatert pr. 13.06.18. 

 Navn
Toalettpapir

Tørkepapir

 Førstehjelp

 Totalt
 Jakop
18 
.

2.325,00

Jonas R.A.

  1 (*)

  1 (*)

 

    115,00

 Emil
 4
  1
 
405,00 
 Lotte
 6
 3
 
705,00 
 Håkon
4
 
 
340,00 

Salg av 1 sekk toalettpapir gir 85 kroner på kontoen og salg av 1 sekk tørkepapir gir 65 kroner på kontoen. Førstehjelpssett gir 50 kroner på kontoen. (*) = Salg av forrige parti sekker med toalett- og tørkepapir, som hadde noe lavere salgspris. Derfor er totalbeløpet litt lavere enn salg av nye sekker.

NOEN FORUTSETNINGER/REGLER

Medlemskontoen kan kun brukes på deltagelse på speiderleirer når man reiser med Bodin-speiderne eller andre større arrangementer . Hvis man slutter i gruppa går beløpet inn i gruppekassa og kan brukes til å øke den "flate" subsidieringen. Det blir ikke utbetalt noe beløp hvis man slutter.

 

Lederbarn får beløp ved salg tillagt kontoen når salget skjer i privat regi. Det betyr at salg som skjer på f.eks. Bodindagen ikke kan tillegges konto. Øvrige lederes salg går i sin helhet inn i gruppeøkonomien.